menu

De Zuidkaap

Op het zuidelijke gedeelte van het kavel waar De Noordkaap is gevestigd, tweezijdig omsloten met water, is voldoende ruimte voor de ontwikkeling van een nieuwe woontoren met een bouwhoogte van 70 meter. Het nieuwe programma zal voorzien in circa 300 betaalbare huur- en koopwoningen. Samen met de gemeente Amsterdam en MVSA Architects zal het volume bepaald worden. De ambitie is om een gebouw met een levendige plint te creëren en functies in het groen te realiseren. De 50/50 Food & Coffee concepten van het Leger des Heils in de plint zullen een belangrijke toevoeging zijn voor de bewoners van de Noordkaap alsmede voor de gehele buurt. Bewoners van het Leger des Heils zijn werkzaam in de 50/50 concepten met als oogpunt om te kunnen resocialiseren.