Vooral parkeren lijkt struikelblok voor bouwplan bij Coronel Huizen
23 juni 2024

Huizen – Dat het plan van Doniger en Coronel voor 227 woningen in het gebied tussen de Havenstraat en IJsselmeerweg niet van de grond komt, heeft voornamelijk te maken met het gebrek aan parkeerplaatsen dat is voorzien. Dat blijkt uit de antwoorden van het college van b en w van Huizen op vragen van Rob Bource van de SGP.

 

Behalve het aantal parkeerplaatsen dat is voorzien in het plan, is ook de massaliteit nog een probleem volgens het college. ‘Op dit moment ligt er een plan dat qua maat en schaal nog niet aansluit en daarmee nog geen integraal bestuurlijk draagvlak heeft’, valt te lezen in de antwoorden van het college. ‘Voor de initiatiefnemer speelt daarbij vooral de financiële haalbaarheid een grote rol. Om de passendheid te beoordelen kijken wij vooral naar bestaande visies als ook aangrenzende ontwikkelingen. Duidelijk zal zijn dat een zorgvuldige afweging nodig is, aangezien een dergelijke ontwikkeling voor vele jaren een impuls moet geven aan de Oude Haven maar ook een serieuze impact op het gebied zal hebben’.

Parkeerplaatsen

Waar het gaat om het aantal parkeerplaatsen stelt het college dat er voor het plan van Doniger en Coronel 250 tot 275 parkeerplaatsen nodig zijn. ‘In het plangebied zelf is voorzien in ca. 125 à 150 parkeerplaatsen. Daarbij is door de initiatiefnemer uitgegaan van de mogelijkheden van het salderen van parkeerplaatsen. Voorgaande brengt nog steeds een stevig tekort aan parkeerplaatsen met zich mee’. Met salderen van parkeerplaatsen wordt bedoeld dat er parkeerplaatsen in de openbare ruimte zijn meegerekend, die nu zijn bedoeld voor de bezoekers van onder meer het kartcentrum Coronel. Dit zijn er zo’n zeventig.

Meer weten? Lees hier het volledige nieuwsartikel.

Bron: De Gooi- en Eemlander