menu

Introductie

Doniger Urban Developments is een jonge (2016), innovatieve projectontwikkelaar met een hoge mate van maatschappelijke betrokkenheid. Als private en onafhankelijke marktpartij met korte beslissingslijnen zijn wij in staat om snel en slagvaardig te handelen. In beginsel ontwikkelen wij voor eigen portefeuille maar in voorkomende gevallen kunnen onze projecten ná aanvang van de exploitatiefase ook verkocht worden aan (institutionele) beleggers. Wij zoeken voortdurend naar mogelijkheden en kansen. Moeilijke vraagstukken schrikken ons niet af maar dagen ons uit. Wij richten ons voornamelijk op binnenstedelijke woningbouw ontwikkelingen.

De portefeuille van Doniger omvat medio 2023 inclusief de projecten die thans in aanbouw of ontwikkeling zijn circa 1.700 woningen, vrijwel allemaal gelegen in Amsterdam. Daarnaast omvat de portefeuille circa 11.500 meter VVO kantoren.